Blog

Hepimizin bildiği gibi eğitim çok yönlü komplike bir sistematiktir ve bu sistematik içerisindeki yapısal değerlerin her biri eğitimin bütünlüğünü oluşturur. Bu bağlamda eğim kavramı olarak bilinen ve “bir doğrunun, yatay ekseninde ki bir birimlik artışa karşılık düşey ekseninde ki değişim miktarı” olarak tanımlandırılan eğim;

1. Eğim

2. Doğrunun eğimi

3. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişki

Şeklinde bir sıralamayla sistematik içerisinde yer almaktadır. Bu çerçevede bir detaylandırma yapmak gerekirse bir doğrunun eğimi, aynı doğru üzerinde bulunan iki nokta arasındaki dikey değişimin yatay değişime oranı olarak kabul edilir. Dolayısıyla (Y) eksenine göre sağa yatık doğruların eğimi Pozitif, sola yatık olan doğruların eğimi ise Negatif olacaktır. Hemen bu noktada eğim açısının ne anlama geldiğini de kısaca izah edelim

Devamını Oku